Kurs na żeglarza jachtowego

rozpocznij z nami żeglarską przygodę!

Kurs żeglarza jachtowego w mieście Szczecin jest skierowany dla osób, które kochają przygody oraz aktywności nad wodą. Żeglarstwo to sport, który hartuje ducha i uczy cierpliwości. Jak mało która dyscyplina wpływa na koncentrację i zaangażowanie. Dlaczego warto zostać żeglarzem? Powodów jest naprawdę wiele. Jest to niezwykły sposób na przygodę, oderwanie się od rzeczywistości i spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Szkoła żeglarstwa Wiatr przekazuje nie tylko zagadnienia wiedzy praktycznej i teoretycznej, które będą niezbędne do samodzielnego prowadzenia jachtów. Szkoła zaraża również pasją do żeglowania, daje wyjątkową możliwość sprawdzenia się w nieoczywistych sytuacjach. Nad kursantami pieczę sprawuje wykwalifikowana kadra, która z zapałem przekaże niezbędne informacje. Kurs na żeglarza jachtowego w Szczecinie pozwala na przezwyciężenie własnych słabości i pracę nad samodyscypliną. Żeglarstwo rozwija sprawność fizyczną, dzięki czemu kursanci zyskują nie tylko uprawnienia, ale także zdrowie. Kurs daje możliwość pozyskania niezapomnianych wspomnień, a także wieloletnich przyjaźni. Po ukończonym kursie i zdanym egzaminie z powodzeniem można samodzielnie prowadzić jacht żaglowy. Wakacje nigdy więcej nie muszą być nudne – żeglarstwo to przygoda, dla której warto poświęcić swój czas.

Kurs na patent żeglarski Szczecin – dla kogo?

Kurs na patent żeglarski w Szczecinie jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 14 lat. Dla niepełnoletnich kursantów konieczna będzie zgoda obojga rodziców. Jest to właściwie jedyne ograniczenie. Na kurs może zgłosić się praktycznie każdy miłośnik przygód. Nigdy nie jest za późno na naukę nowych umiejętności. Każdy wiek jest odpowiedni na odkrycie nowych pasji czy spełnianie marzeń. Kurs na patent żeglarski w Szczecinie to doskonały pomysł na organizację wolnego czasu dla osób starszych. Żeglowanie ku zachodzącemu słońcu z pewnością sprawi radość zarówno młodszym użytkownikom, jak i tym z większym doświadczeniem życiowym. Kurs żeglarski lub kurs motorowodny Szczecin może okazać się doskonałym pomysłem na prezent dla bliskiej osoby. Sprawdź naszą ofertę i daj się zarazić miłością do żeglowania!

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć podstawowe umiejętności i uprawnienia żeglarskie. Na kursie poznasz istotne zagadnienia wiedzy praktycznej i teoretycznej niezbędne do samodzielnego prowadzenia jachtów śródlądowych.  

Aby uzyskać patent żeglarza jachtowego potrzebne jest:
 • ukończone 14 lat,
 • zgoda obojga rodziców w przypadku osoby niepełnoletniej
 • zdanie egzaminu: teoretycznego, składającego się z 75 pytań oraz praktycznego (na żaglach oraz na silniku).
Uprawnienia:
 • patent uprawnia do pływania jachtami żaglowymi po wodach śródlądowych bez ograniczeń długości i powierzchni żagla,
 • prowadzenie jachtów żaglowych o dł. kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych, a pozostałych wodach morskich do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.
Cena kursu:

1300 zł

Płatności:

zaliczka 300 zł przy rezerwacji miejsca, całość kwoty prosimy wpłacić przed rozpoczęciem kursu

Cena obejmuje:
 • zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
 • dostęp do materiałów dydaktycznych
 • zakwaterowanie na jachcie dla chętnych
 • opiekę wykwalifikowanego instruktora
 • paliwo do silnika
 • opłatę portową w porcie macierzystym
Cena egzaminu:

250 zł. Uczniowie i studenci do 26 lat – 50% (po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej).

Miejsce:

Przestrzenna 21  Szczecin ( przystań Centrum Żeglarskie)

Terminy: 

Długi weekend Majowy:

 • 27.04 – 04.05.2024

Maj

 • 11.05 – 18.05.2024

Czerwiec

 • 08.06 – 15.06.2024

Lipiec

 • 06.07 – 13.07.2024

Sierpień

 • 10.08 – 17.08.2024
Program szkolenia obejmuje:
I. Wiedza teoretyczna
1. Budowa jachtów, w tym:

a/ zasady obsługi instalacji jachtowych,

b/ obsługa silnika jachtowego.

2. Teoria żeglowania, w tym:

a/ kursy jachtu względem wiatru,

b/ wiatr rzeczywisty i pozorny,

c/ praca żagli oraz działanie steru,

d/ siły działające na jacht,

e/ stateczność jachtu,

f/ żegluga w trudnych warunkach pogodowych.

3. Zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku.
4. Podstawy locji, w tym:

a/ znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,

b/ mapy i przewodniki,

c/ drogi wodne i budowle hydrotechniczne.

5. Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:

a/ podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,

b/ wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,

c/ działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,

d/ ratowanie człowieka za burtą,

e/ udzielanie pierwszej pomocy,

f/ hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,

6. Wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:

a/ skala prędkości wiatru,

b/ zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,

c/ komunikaty meteorologiczne.

7. Pomoce nawigacyjne;
8. Ochrona wód przed zanieczyszczaniem.
9. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
10. Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

II. Umiejętności praktyczne
1. Manewry pod żaglami w zakresie:

a/ optymalnego doboru żagli do panujących warunków,

b/ prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,

c/ sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”.

2. Manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:

a/ kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,

b/ umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,

c/ alarm „człowiek za burtą”.

3. Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania  we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.
4. Praca w charakterze członka załogi:

a/ wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,

b/ odpowiadanie na komendy,

c/ zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”.

5. Prace bosmańskie:

a/ umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,

b/ podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.

Program zajęć teoretycznych i praktycznych obejmuje swym zakresem wymogi egzaminacyjne Ministerstwa Sportu i Turystyki