Kurs na sternika morskiego

rozpocznij z nami żeglarską przygodę!

Kurs na patent Jachtowego Sternika Morskiego przygotowuje do samodzielnego, bezpiecznego pływania po wodach morskich i sprawnego manewrowania w porcie zarówno na żaglach jak i silniku.  

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO:
 • ukończone 18 lat,
 • wypływanie 200 godz. (żeglugi) w 2 lub więcej rejsach morskich, potwierdzone opiniami z rejsów
 • zdanie egzaminu.
Uprawnienia:
 • prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń długości,
 • prowadzenie jachtów żaglowych o długości całkowitej do 18 m po wodach morskich
Cena Kursu:
1600 zł
Płatności:

zaliczka 300 zł przy rezerwacji miejsca, całość kwoty prosimy wpłacić przed rozpoczęciem kursu

Cena obejmuje:
 • zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
 • dostęp do materiałów dydaktycznych
 • zakwaterowanie na jachcie (max 6 osób + instruktor)
 • opiekę wykwalifikowanego instruktora
 • paliwo do silnika
 • opłatę portową w porcie macierzystym
Cena egzaminu:

350 zł. Uczniowie i studenci do 26 lat – 50% (po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej).

Miejsce:

Przestrzenna 21  Szczecin ( przystań Centrum Żeglarskie)

Terminy: 
Kursy tygodniowe:    
 •   28.04 – 05.05.2023
 •   01.07 – 08.07.2023
 •   08.07 – 15.07.2023
 •   15.07 – 22.07.2023
 • 05.08 – 12.08.2023
 • 12.08 – 19.08.2023
 • 19.08 – 26.08.2023
Program szkolenia obejmuje:
I. Wiedza teoretyczna
1. Jachty żaglowe morskie, w tym:

a/ eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,

b/ obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych.

2. Locja, w tym:

a/ oznakowanie nawigacyjne,

b/ morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),

c/ znaki i skróty stosowane na mapach,

d/ podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,

e/ przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu.

3. Nawigacja, w tym:

a/ jachtowe urządzenia nawigacyjne /sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp./,

b/ podstawy nawigacji terestrycznej,

c/ nawigacja zliczeniowa.

4. Meteorologia, w tym:

a/ podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,

b/ radiowe komunikaty meteo rologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych.

5. Sygnalizacja i łączność, w tym:

a/ sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,

b/ sygnały ostrzegawcze.

5. Ratownictwo, w tym:

a/ podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,

b/ postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,

c/ przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,

d/ udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,

e/ „człowiek za burtą” na morzu,

f/ hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,

g/ sztrandowanie.

6. Planowanie rejsu, z uwzględnieniem:

a/ ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,

b/ odległości i czasu trwania rejsu,

c/ ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,

d/ przygotowania załogi i jachtu.

7. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

 

II. Umiejętności praktyczne
1. Manewry pod żaglami w zakresie:

a/ optymalnego doboru żagli do panujących warunków,

b/ prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,

c/ sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”.

2. Manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:

a/ kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,

b/ alarm „człowiek za burtą”.

3. Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

Program zajęć teoretycznych i praktycznych obejmuje swym zakresem wymogi egzaminacyjne Ministerstwa Sportu i Turystyki

Kurs na sternika – dla kogo jest przeznaczony?

Jesteś miłośnikiem wodnych przygód, a Twoją pasją jest żegluga lub morskie wyprawy? Nasz kurs na sternika jachtowego w Szczecinie jest przeznaczony właśnie dla Ciebie. Przygotowuje on do samodzielnego, bezpiecznego pływania po wodach morskich sprawnego manewrowania w porcie zarówno na żaglach, jak i silniku. Jachtowym sternikiem morskim podczas naszego kursu w Szczecinie, może zostać każdy, kto ma ukończone 18 lat. Wymagane jest także wypływanie 200 godz. w 2 lub więcej rejsach morskich, które zostały potwierdzone opiniami z rejsów. Ostatni warunkiem otrzymania patentu sternika jachtowego w Szczecinie jest zdanie egzaminu. Po jego zaliczeniu otrzymasz uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń prędkości oraz jachtów o długości całkowitej do 18 m po wodach morskich. Serdecznie zapraszamy także na nasze pozostałe kursy: motorowodny oraz kurs na żeglarza jachtowego.

Na czym polega kurs na sternika?

Nasze kursy na jachtowego sternika morskiego w Szczecinie trwają tydzień. Ich program obejmuje zdobywanie wiedzy teoretycznej, takiej jak: eksploatacja, budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego; a także obsługę przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych. Uczestnicy kursu nauczą się także oznakowania nawigacyjnego, wykorzystywania morskich pomocy nawigacyjnych, odczytywania znaków na mapie, podstawowej znajomości układu tablic pływów i prądów pływowych oraz przygotowania nawigacyjnego wejścia do portu. Oprócz zdobywania tych przydatnych umiejętności kursanci posiądą także wiedzę na temat nawigacji, meteorologii, sygnalizacji i łączności, ratownictwa, planowania rejsu oraz podatkowych przepisów prawa. Oferujemy również odpowiednie przygotowanie praktyczne np. manewry pod żaglami, na silniku oraz kierowanie załogą. Jeśli Twoim marzeniem jest zostanie jachtowym sternikiem morskim, to serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszego kursu w Szczecinie. Wypłyń na szerokie wody razem z nami.